О компании Направления деятельности Фотогалерея Статьи Наши клиенты на главнуюкарта сайтаконтакты
Вечірні курси для HR-менеджерів «Кадрове діловодство»
 
Бизнес тренинги
 
Поиск и подбор персонала
 
Оценка персонала
 
Оптимизация корпоративной культуры
 
Разработка системы заработных плат
 
Разработка модели компетенции
 
Реинжиниринг бизнес-процессов и коррекция организационной структуры
 
Внедрение системы управления по целям
 
HR-аутсорсинг
 
Библиотека HR-знаний. Содержание и структура
 
Конференции

Вечірні курси для HR-менеджерів «Кадрове діловодство»

Програма вечірніх курсів для HR-менеджерів «Кадрове діловодство»

Тривалість: 12 годин
Заняття проводяться 3 рази на тиждень - понеділок, вівторок, п’ятниця з 18.30 до 20.30
Тренер: Юлія Носенко, HR-експерт з 16-річним досвідом роботи, партнер ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ

Тема 1 Кадрова політика організації
1.1. Кадрова політика підприємства:
1.1.1. Цілі кадрової політики;
1.1.2. Структура і чисельність кадрової служби підприємства;
1.1.3. Положення про кадрову службу підприємства.
Тема 2 Внутрішні організаційно-нормативні документи підприємства. Документи, які регламентують роботу кадрової служби
2.1. Колективний договір:

2.1.1. Так він потрібен на підприємстві. Процедура укладення колективного договору;
2.1.2. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори;
2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку:
2.2.1. Поняття і зміст правил внутрішнього трудового розпорядку;
2.2.2. Практика розробки правил внутрішнього трудового розпорядку;
2.3. Штатний розклад підприємства:
2.3.1. Поняття і зміст штатного розкладу;
2.3.2. Порядок розробки, затвердження та внесення змін до штатного розпису;
2.3.3. Класифікатор професій, сфери його застосування.
2.4. Посадові інструкції:
2.4.1. Поняття і зміст посадової інструкції;
2.4.2. Практика розробки посадової інструкції.
Тема 3 Трудовий договір
3.1. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору:
3.1.1. Види трудових договорів;
3.1.3. 3.1.2. Процедура прийому на роботу (облікові документи персоналу, особисті справи співробітників), Випробувальний термін;
3.1.4. Контрактна форма договору;
3.1.5. Особливості прийому на роботу сумісників. Відмінності сумісництва від суміщення;
3.1.6. Оформлення трудових відносин між працівником і фізичною особою;
3.1.8. Відмінності трудових договорів від договорів цивільно-правового характеру;
3.1.9. Працевлаштування малозахищених верств населення.
Тема 4 Переклад на іншу роботу. Припинення трудового договору
4.1. Переклад на іншу роботу:
4.1.1. Особливості, види, алгоритм дій. Відмінність перекладу від переміщення.
4.2. Припинення трудового договору.
4.2.1. Припинення трудового договору з ініціативи працівника, роботодавця, третіх осіб. Підготовка та оформлення документів при розірванні трудового договору;
4.2.2. Звільнення в зв’язку з переведенням - алгоритм дій;
4.2.3. Зміна істотних умов праці. Що таке зміна в організації виробництва і праці;
4.2.4. Особливості припинення трудового договору за п.1 ст.36 - угода сторін. Різниця в розірванні за власним бажанням і за погодженням сторін.
Тема 5 Документальне оформлення руху персоналу і його облік. кадрова звітність
5.1. Розпорядчі документи з особового складу:
5.1.1. Наказ - основний розпорядчий документ по особовому складу підприємства.
5.2. Документи з обліку особового складу підприємства:
5.2.1. Заповнення і ведення особової картки;
5.2.2. Розрахунок стажу роботи. Види стажу;
5.2.3. Оформлення та ведення особових справ.
5.3. Трудові книжки:
5.3.1. Загальні питання заповнення трудових книжок;
5.3.2. Оформлення вкладиша в трудову книжку;
5.3.3. Оформлення і видача дубліката трудової книжки;
5.3.4. Облік руху трудових книжок і вкладишів до них.
5.4. Види документів та терміни їх зберігання.
5.5. Кадрова звітність:
5.5.1. Звітність перед органами статистики;
5.5.2. Звіт перед державною службою зайнятості;
5.5.3. Звітність перед Фондом соціального захисту інвалідів.
Тема 6 Робочий час і час відпочинку. Надання та оформлення відпусток. Новації-2015 законодавства про відпустки
6.1. Робочий час і час відпочинку:
6.1.1. Тривалість робочого часу;
6.1.2. Оформлення табеля обліку робочого часу;
6.1.3. Понаднормові роботи;
6.1.4. Робота в нічний час;
6.1.5. Час відпочинку;
6.2. Надання та оформлення відпусток:
6.2.1. Види відпусток та їх тривалість;
6.2.2. Документальне оформлення відпусток;
6.2.3. Грошова компенсація невикористаної відпустки;
6.2.4. Порядок надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами;
6.3. Службові відрядження:
6.3.1. Документальне оформлення службових відряджень;
6.4. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:
6.4.1. Страхове свідоцтво і порядок його видачі.
Тема 7 Забезпечення трудової дисципліни на підприємствах. Матеріальна відповідальність працівників
7.1. Забезпечення трудової дисципліни на підприємствах:
7.1.1. Поняття трудової дисципліни;
7.2. Матеріальна відповідальність працівників:
7.2.1. Види матеріальної відповідальності;
7.2.2. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству.
Тема 9 Контроль за дотриманням законодавства про працю. Відповідальність в сфері трудових правовідносин
9.1. Компетенції органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю:
9.1.2. Порядок проведення перевірок органами Держнаглядпраці;
9.1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за результатами перевірок;
9.2. Відповідальність в сфері трудових правовідносин:
9.2.1. Види і заходи відповідальності за порушення в сфері трудових правовідносин.

Реєстрація на найближчі дати